Plany ModelarskieHalny

Halny

PLANY MODELARSKIE Nr 66 (2/75) Statek ratowniczy Halny Stan -bdobry.

45.00 zł

Franciszek Zubrzycki

Franciszek Zubrzycki

PLANY MODELARSKIE Nr 111 (1/83) Franciszek Zubrzycki Stan - bdb.

35.00 zł

GRUMMAN AMERICAN AA-1B TR2 &Trainer

GRUMMAN AMERICAN AA-1B TR2 &Trainer

Plany Modelarskie 136 (3/87) - GRUMMAN AMERICAN AA-1B TR2 &Trainer Stan - b dobry

20.00 zł

Polonez & motorówka Krysia

Polonez & motorówka Krysia

PLANY MODELARSKIE Nr 57 (5/73) - Polonez & motorówka Krysia  Stan -bdobry.

50.00 zł

Szybowce Jakub I i Jakub II

Szybowce Jakub I i Jakub II

PLANY MODELARSKIE Nr 32 (4/69) - Szybowce Jakub I i Jakub II Stan dobry.

18.00 zł

Grom I & Grom II

Grom I & Grom II

PLANY MODELARSKIE Nr 048 (2/72) - Niszczyciele Grom I & Grom II Stan - bdobry.

30.00 zł

DH 88 Comet- Grosvenor House

DH 88 Comet- Grosvenor House

PLANY MODELARSKIE Nr 140 (1/89) - DH 88 Comet- Grosvenor House Stan b. dobry.

20.00 zł

Breguet XIX A2 ,B2

Breguet XIX A2 ,B2

PLANY MODELARSKIE Nr 118 (2/84) - Samolot Breguet XIX A2 ,B2  Stan -bdobry.

15.00 zł

Zlin-42M

Zlin-42M

PLANY MODELARSKIE Nr 119 (3/84) - Samolot ZLIN-42M Stan -bdobry.

35.00 zł

Brytyjski samolot myśliwsko - bombowy De havilland Mosquito

Brytyjski samolot myśliwsko - bombowy De havilland Mosquito

PLANY MODELARSKIE Nr 124 (2/85) - Brytyjski samolot myśliwsko - bombowy De havilland Mosquito Stan -bdobry.

25.00 zł

L-200 Morava

L-200 Morava

PLANY MODELARSKIE Nr 69 (5/75) - Samolot L-200 Morava Stan -bdobry.

35.00 zł

JAK-11

JAK-11

PLANY MODELARSKIE Nr 98 (4/80) - Samolot JAK-11 Stan -bdobry.

25.00 zł